DANH SA'CH CA'C EM MO^` CO^I
o*? co^ nhi vie^.n Thie^n Bi`nh đang ho.c nie^n kho'a 2001-2002

    Ki'nh go*?i: Quy' vi. a^n nha^n va` ca'c nha` ha?o ta^m.

Chu'ng to^i ha^n ha.nh go*?i đe^'n qu'y vi. danh sa'ch 48 tre? em mo^` co^i đang ca^`n ta^'m lo`ng va`ng tro*. giu'p đe^? ca'c em na`y đu*o*.c tie^'p tu.c đi ho.c..
Mo.i Tro*. giu'p xin gu*?i ve^` đia. chi? cua? Linh mu.c Nguye^~n Ba' Quy' phu. tra'ch chu*o*ng tri`nh "Ai La` Anh Em To^i ? " (Luca 10,29)
Xin cha^n tha`nh ca?m o*n qu'y vi. va` ki'nh chu'c qu'y vi. an khang, ha.nh phu'c va` Thi.nh vu*o*.ng
Tra^n tro.ng ki'nh cha`o quy' vi..
TM. Chu*o*ng tri`nh Ti`nh Thu*o*ng
LM Vincent Nguye^~n Ba' Quy'

STT HO. VA` TE^N NA(M SINH LO*'P HO.C
01 Mai Thi. Oanh 1983 12
02 Hoa`ng Thi. Trinh 1978 12
03 Chu Thi. Lu*o*ng 1981 11
04 Nguye^~n Thi. Tra^m 1974 11
05 To Thi. Thu`y Trang 1985 11
06 Nguye^~n Thi. Tha'i 1984 11
07 Ho^` Thi. Ho^`ng Ti'm 1987  9
08 Ngo^ Ta^'n Tuye^.n 1988  8
09 To^ Va(n Sang 1988  8
10 Nguye^~n Thi. Thanh Xua^n 1987  8
11 Nguye^~n Thi. My~ Lo*.i 1988  7
12 Nguye^~n Thi. Thi.nh 1983  6
13 Huy`nh Kim Hoa`ng 1988  6
14 Hoa`ng Thi. Hoa`i Thu 1989  6
15 Tri.nh Thi. Lan Hu*o*ng 1990  5
16 Tra^`n Thi. Bi'ch Phu*o*.ng 1991  5
17 Tra^`n Long Ha?i 1990  5
18 Nguye^~n Quo^'c Duy 1991  5
19 Nguye^~n Va(n Ha?i 1990  5
20 Nguye^~n Thi. Hu*o*`ng 1990  5
21 Pha.m Ngo.c La^m 1991  5
22 Phu`ng A'nh Ha(`ng 1991  5
23 Nguye^~n Quang Huy 1988  4
24 Nguye^~n Va(n Vu~ 1990  4
25 Đa(.ng Thanh Ta^m 1991  4
26 Nguye^~n Minh Du*o*ng 1990  4
27 To^ Va(n Nha^.t 1992  4
28 Nguye^~n Va(n Phong 1991  4
29 Nguye^~n Quang Tha'i 1993  3
30 Nguye^~n Quang Vinh 1992  3
31 Nguye^~n Va(n Phu*o*ng 1993  3
32 Tra^`n Hoa`ng Minh Qua^n 1993  3
33 Nguye^~n Va(n Ha.nh 1992  3
34 Pha.m Thi. A'nh Ho`a 1992  3
35 Đa(.ng Thanh Tri' 1994  2
36 Pha.m Va(n Bi 1994  2
37 Le^ Hoa`ng Nam 1992  2
38 Tri.nh Vu~ Quy`nh Nhu* 1944  2
39 Nguye^~n Đa(ng Khoa 1994  2
40 Nguye^~n Ho^`ng So*n 1995  1
41 Nguye^~n Thanh Phu*o*ng 1995  1
42 Pha.m Thi. Hoa`ng Ye^'n 1995  1
43 Le^ Tua^'n Anh 1994  1
44 Co^ng Ta(`ng Co^ng Hie^'u 1995  1
45 Nguye^~n Va(n Ma't 1993  1
46 Nguye^~n Thi. Thu'y An 1994  1
47 Nguye^~n Va(n Sang 1991  1
48 Le^ Hoa`ng Tua^'n 1995  1